k.ú.: 633241 - Lipovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 537071 - Lipovice NUTS5 CZ0315537071
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 319 1467558
zahrada 119 68839
ovoc. sad 4 8180
travní p. 324 1114138
lesní poz 89 1720919
vodní pl. nádrž umělá 12 23311
vodní pl. rybník 6 31219
vodní pl. tok umělý 12 2566
vodní pl. zamokřená pl. 3 3455
zast. pl. 128 45243
ostat.pl. jiná plocha 35 26413
ostat.pl. manipulační pl. 47 38816
ostat.pl. neplodná půda 67 51373
ostat.pl. ostat.komunikace 77 78598
ostat.pl. silnice 1 12382
ostat.pl. zeleň 1 754
Celkem KN 1244 4693764
Par. KMD 1244 4693764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 10
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 123
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 208
spoluvlastník 635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2014
S-SK GS 1:2880 1837 17.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.05.2022 02:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.