k.ú.: 633267 - Dub u Nového Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 229 1864280
zahrada 77 66366
travní p. mez, stráň 1 693
travní p. 128 469156
lesní poz 75 171028
vodní pl. nádrž umělá 2 68
vodní pl. tok přirozený 5 6769
vodní pl. tok umělý 13 19316
vodní pl. zamokřená pl. 6 19651
zast. pl. společný dvůr 7 925
zast. pl. zbořeniště 1 656
zast. pl. 59 27766
ostat.pl. jiná plocha 26 20234
ostat.pl. manipulační pl. 6 6838
ostat.pl. neplodná půda 10 6261
ostat.pl. ostat.komunikace 8 3561
ostat.pl. silnice 12 107193
ostat.pl. zeleň 1 466
Celkem KN 666 2791227
Par. DKM 666 2791227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 27
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 58
LV 106
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.1997 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 15.07.1994 10.01.1997
S-SK ŠS 1:2880 1833 15.07.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 16:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.