k.ú.: 633275 - Dub nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 501794 - Dub nad Moravou NUTS5 CZ0712501794
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 17
orná půda 1504 12546064
zahrada skleník-pařeniš. 5 2110
zahrada 634 607115
ovoc. sad 9 85661
travní p. 69 153642
lesní poz 84 358332
vodní pl. nádrž umělá 1 970
vodní pl. tok přirozený 26 311742
zast. pl. zbořeniště 27 6521
zast. pl. 836 287710
ostat.pl. dálnice 1 1183
ostat.pl. jiná plocha 136 95954
ostat.pl. manipulační pl. 116 137345
ostat.pl. neplodná půda 57 122331
ostat.pl. ostat.komunikace 255 339200
ostat.pl. pohřeb. 1 5585
ostat.pl. silnice 204 140782
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 23080
ostat.pl. zeleň 7 5130
Celkem KN 3977 15230474
Par. DKM 3977 15230474
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 540
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 4
č.e. víceúčel 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 65
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 775
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 41
LV 993
spoluvlastník 1581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.04.2013
ZMVM 1:2000 01.11.1981 24.04.2013
S-SK ŠD 1:2500 1933 01.11.1981
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1933


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 08:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.