k.ú.: 633283 - Dražejov u Dubé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561533 - Dubá NUTS5 CZ0511561533
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 107160
zahrada 106 43840
travní p. 154 1317185
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 205 3324459
vodní pl. nádrž umělá 3 680
zast. pl. zbořeniště 36 9256
zast. pl. 79 24288
ostat.pl. jiná plocha 20 4119
ostat.pl. manipulační pl. 19 4379
ostat.pl. neplodná půda 139 128809
ostat.pl. ostat.komunikace 123 99439
ostat.pl. pohřeb. 2 953
ostat.pl. silnice 12 13061
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1317
ostat.pl. zeleň 1 352
Celkem KN 914 5079317
Par. KMD 914 5079317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 80
LV 106
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK GS 1:2880 1843 30.08.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.