k.ú.: 633330 - Dubeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 603 4601642
zahrada 1278 870702
ovoc. sad 17 42141
travní p. 126 833641
lesní poz les(ne hospodář) 3 31
lesní poz 101 703226
vodní pl. nádrž umělá 12 123762
vodní pl. rybník 3 165426
vodní pl. tok přirozený 27 49619
vodní pl. tok umělý 51 16168
vodní pl. zamokřená pl. 1 210
zast. pl. zbořeniště 3 588
zast. pl. 1263 282663
ostat.pl. dálnice 14 46833
ostat.pl. jiná plocha 542 248311
ostat.pl. manipulační pl. 48 89314
ostat.pl. mez, stráň 4 1516
ostat.pl. neplodná půda 33 62131
ostat.pl. ostat.komunikace 391 366362
ostat.pl. pohřeb. 3 8346
ostat.pl. silnice 1 146
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 24507
ostat.pl. zeleň 73 63557
Celkem KN 4603 8600842
Par. DKM 4603 8600842
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 857
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 117
č.e. shromaž. 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 108
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 6
Celkem BUD 1250
byt.z. byt 376
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 31
byt.z. j.nebyt 28
obč.z. byt 124
Celkem JED 561
LV 2127
spoluvlastník 3815

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2010
THM-G 1:1000 01.09.1978 09.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 09.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:04

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.