k.ú.: 633411 - Běhánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567507 - Dubí NUTS5 CZ0426567507
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 24227
zahrada 254 106523
ovoc. sad 1 3571
travní p. 220 341110
lesní poz ostat.komunikace 4 27771
lesní poz 26 610972
zast. pl. zbořeniště 6 1309
zast. pl. 503 83732
ostat.pl. jiná plocha 108 61228
ostat.pl. manipulační pl. 14 13487
ostat.pl. neplodná půda 56 41829
ostat.pl. ostat.komunikace 84 89578
ostat.pl. silnice 1 360
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 17738
ostat.pl. zeleň 22 9242
Celkem KN 1343 1432677
Par. DKM 1255 758191
Par. KMD 88 674486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 208
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 81
č.p. tech.vyb 6
č.e. garáž 29
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 483
obč.z. byt 3
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 4
LV 488
spoluvlastník 671

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2009 extr.
DKM 1:1000 16.09.2003 převod intr.
THM-V 1:1000 01.11.1980 16.09.2003 intr.
S-SK GS 1:2880 1843 21.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 12:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.