k.ú.: 633461 - Dubí-Pozorka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567507 - Dubí NUTS5 CZ0426567507
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 89787
zahrada 241 127112
travní p. 63 173956
lesní poz les(ne hospodář) 62 911901
lesní poz 30 39487
vodní pl. nádrž přírodní 1 134682
vodní pl. nádrž umělá 8 263515
vodní pl. tok přirozený 10 5592
zast. pl. společný dvůr 11 3742
zast. pl. zbořeniště 24 5654
zast. pl. 543 164106
ostat.pl. dráha 5 57691
ostat.pl. jiná plocha 135 139463
ostat.pl. manipulační pl. 83 249616
ostat.pl. neplodná půda 50 109819
ostat.pl. ostat.komunikace 139 82444
ostat.pl. silnice 24 39212
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 69291
ostat.pl. zeleň 32 17298
Celkem KN 1510 2684368
Par. DKM 1510 2684368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 150
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 53
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 66
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 522
byt.z. byt 8
obč.z. byt 15
Celkem JED 23
LV 390
spoluvlastník 515

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2002 převod
THM-V 1:1000 01.11.1980 24.09.2002
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 09:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.