k.ú.: 633500 - Moravany u Dubic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568201 - Řehlovice NUTS5 CZ0427568201
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 196462
zahrada 28 19896
ovoc. sad 9 381175
travní p. mez, stráň 9 20026
travní p. 68 347476
lesní poz 29 379368
vodní pl. nádrž umělá 1 70
vodní pl. tok přirozený 8 726
zast. pl. zbořeniště 2 59
zast. pl. 35 16384
ostat.pl. jiná plocha 17 10582
ostat.pl. manipulační pl. 1 805
ostat.pl. mez, stráň 6 23677
ostat.pl. neplodná půda 57 105429
ostat.pl. ostat.komunikace 22 24547
ostat.pl. silnice 3 16392
Celkem KN 311 1543074
Par. DKM 98 46719
Par. KMD 213 1496355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 16
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 35
LV 41
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.04.2020 jen intravilán
REV 1:1000 17.12.2018 jen extravilán
KMD 1:1000 05.01.2010
S-SK GS 1:2880 1824 05.01.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 09:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.