k.ú.: 633518 - Radejčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568201 - Řehlovice NUTS5 CZ0427568201
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 1646181
zahrada 50 46714
ovoc. sad 2 6886
travní p. mez, stráň 1 300
travní p. 57 765958
lesní poz ostat.komunikace 4 11594
lesní poz 27 1593284
vodní pl. nádrž umělá 1 616
vodní pl. tok přirozený 5 31874
vodní pl. tok umělý 2 168
vodní pl. zamokřená pl. 1 6112
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 78 25031
ostat.pl. dráha 1 40910
ostat.pl. jiná plocha 27 105528
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 176
ostat.pl. mez, stráň 1 211
ostat.pl. neplodná půda 49 176086
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 520
ostat.pl. ostat.komunikace 36 90900
ostat.pl. silnice 12 70008
ostat.pl. zeleň 2 7801
Celkem KN 400 4626916
Par. DKM 396 4625598
Par. KMD 4 1318
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 76
LV 91
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.10.2019 1:1000 24.10.2019 *) extravilán
DKM 1:1000 26.03.2018 intravilán
KMD 1:1000 07.01.2010 24.10.2019
S-SK GS 1:2880 1843 07.01.2010 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 18.05.2022 10:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.