k.ú.: 633585 - Dubňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586161 - Dubňany NUTS5 CZ0645586161
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7776 12050898
vinice 19 3918
zahrada 1468 527484
ovoc. sad 6 15280
travní p. 849 1535518
lesní poz les(ne hospodář) 121 15299
lesní poz 1340 4133867
vodní pl. nádrž umělá 7 125478
vodní pl. rybník 51 974721
vodní pl. tok přirozený 358 224460
vodní pl. zamokřená pl. 177 284639
zast. pl. společný dvůr 56 38604
zast. pl. zbořeniště 54 8437
zast. pl. 2342 577478
ostat.pl. dráha 80 44144
ostat.pl. dálnice 1 429
ostat.pl. jiná plocha 757 436939
ostat.pl. manipulační pl. 335 254658
ostat.pl. neplodná půda 273 290625
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1338
ostat.pl. ostat.komunikace 2600 769095
ostat.pl. pohřeb. 12 16200
ostat.pl. silnice 167 164733
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 65651
ostat.pl. zeleň 35 21763
Celkem KN 18925 22581656
Par. DKM 18925 22581656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 644
č.p. byt.dům 47
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 830
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 134
č.e. jiná st. 21
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 201
bez čp/če jiná st. 97
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 41
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 4
Celkem BUD 2239
byt.z. byt 649
byt.z. dílna 13
byt.z. j.nebyt 5
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 34
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 54
Celkem JED 758
LV 3880
spoluvlastník 6425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2011
THM-G 1:2000 01.01.1969 02.12.2011 1 : 2000 - extravilán
THM-V 1:1000 01.01.1969 02.12.2011 1:2000 - extravilán
Ins. A 1:1000 01.01.1954 02.12.2011 1.1.1954 1:1000 - intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 25.05.2022 12:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.