k.ú.: 633623 - Dubné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544442 - Dubné NUTS5 CZ0311544442
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 1999454
zahrada 174 73645
ovoc. sad 4 12704
travní p. 231 794087
lesní poz 19 1369412
vodní pl. nádrž přírodní 4 793
vodní pl. nádrž umělá 5 4102
vodní pl. rybník 15 743428
vodní pl. tok přirozený 1 311
vodní pl. tok umělý 37 41244
vodní pl. zamokřená pl. 14 100464
zast. pl. společný dvůr 6 1231
zast. pl. zbořeniště 1 86
zast. pl. 343 84216
ostat.pl. jiná plocha 78 28366
ostat.pl. manipulační pl. 30 30555
ostat.pl. neplodná půda 52 72711
ostat.pl. ostat.komunikace 142 152695
ostat.pl. pohřeb. 2 4468
ostat.pl. silnice 17 45625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13502
ostat.pl. zeleň 13 3755
Celkem KN 1380 5576854
Par. DKM 1380 5576854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 108
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 5
Celkem BUD 332
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 5
Celkem JED 14
LV 381
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 11.04.2014
DKM 1:1000 21.10.2013
DKM 1:1000 10.12.2009
THM-V 1:2000 01.07.1980 21.10.2013 lesní komplexy
THM-V 1:2000 01.07.1980 10.12.2009 THM + FÚO
FÚO 1:2000 01.07.1980 11.04.2014 THM + FÚO
S-SK GS 1:2880 1870 01.07.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 03:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.