k.ú.: 633640 - Křenovice u Dubného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544442 - Dubné NUTS5 CZ0311544442
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 1371597
zahrada 166 95026
travní p. 246 1647190
lesní poz les s budovou 4 155
lesní poz 89 1119066
vodní pl. nádrž přírodní 4 1168
vodní pl. nádrž umělá 1 747
vodní pl. rybník 1 3868
vodní pl. tok přirozený 5 7988
vodní pl. tok umělý 10 8272
vodní pl. zamokřená pl. 2 9827
zast. pl. zbořeniště 6 844
zast. pl. 238 68347
ostat.pl. jiná plocha 71 56856
ostat.pl. manipulační pl. 16 17238
ostat.pl. ostat.komunikace 96 124397
ostat.pl. silnice 13 46574
ostat.pl. zeleň 14 3920
Celkem KN 1175 4583080
Par. DKM 1175 4583080
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 68
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 232
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 347
spoluvlastník 504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2014
DKM-KPÚ 1:1000 27.05.2014
DKM 1:1000 08.12.2009
THM-V 1:2000 01.01.1980 08.12.2009 THM + FÚO
FÚO 1:2000 01.01.1980 27.05.2014 THM + FUO
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 17:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.