k.ú.: 633658 - Třebín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544442 - Dubné NUTS5 CZ0311544442
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 651967
zahrada 102 54701
travní p. 79 324468
lesní poz 23 1943525
vodní pl. nádrž umělá 1 112
vodní pl. rybník 8 268866
vodní pl. tok přirozený 2 202
vodní pl. tok umělý 25 14170
vodní pl. zamokřená pl. 3 1538
zast. pl. 185 36259
ostat.pl. jiná plocha 24 7085
ostat.pl. manipulační pl. 10 7233
ostat.pl. neplodná půda 18 17584
ostat.pl. ostat.komunikace 41 49130
ostat.pl. silnice 10 44691
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4263
ostat.pl. zeleň 9 1257
Celkem KN 632 3427051
Par. DKM 632 3427051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 68
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 182
LV 193
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.2016
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2013
DKM 1:1000 27.05.2010
THM-V 1:2000 01.07.1980 04.08.2016 Komplex lesů
THM-V 1:2000 01.07.1980 27.05.2010 THM Dubné
FÚO 1:2000 01.07.1980 19.12.2013
S-SK GS 1:2880 1870 01.07.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 18.05.2022 11:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.