k.ú.: 633810 - Dukovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590576 - Dukovany NUTS5 CZ0634590576
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 866 6772302
zahrada 191 130762
ovoc. sad 97 102326
travní p. 208 308708
lesní poz les s budovou 7 572
lesní poz 174 4036639
vodní pl. nádrž umělá 7 198819
vodní pl. rybník 8 11241
vodní pl. tok přirozený 13 91581
vodní pl. tok umělý 52 23954
zast. pl. 530 172477
ostat.pl. dráha 2 56873
ostat.pl. jiná plocha 174 163158
ostat.pl. manipulační pl. 16 39917
ostat.pl. neplodná půda 25 32712
ostat.pl. ostat.komunikace 150 287998
ostat.pl. silnice 4 94101
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 22819
ostat.pl. zeleň 6 29375
Celkem KN 2535 12576334
Par. KMD 2535 12576334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 206
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 3
Celkem BUD 510
byt.z. byt 32
obč.z. byt 10
Celkem JED 42
LV 551
spoluvlastník 744

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2014
Ost. 1:2500 31.12.1912 23.12.2014 intravilán 1:1250
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1912


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 13:42

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.