k.ú.: 633828 - Dunajovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562815 - Dunajovice NUTS5 CZ0313562815
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1338 4811259
zahrada 182 107465
travní p. 310 411027
lesní poz 314 2243703
vodní pl. nádrž umělá 19 13339
vodní pl. rybník 12 217929
vodní pl. tok umělý 250 29894
vodní pl. zamokřená pl. 10 18166
zast. pl. společný dvůr 3 159
zast. pl. zbořeniště 5 396
zast. pl. 203 74040
ostat.pl. jiná plocha 95 63406
ostat.pl. manipulační pl. 95 38659
ostat.pl. neplodná půda 17 11998
ostat.pl. ostat.komunikace 90 63940
ostat.pl. silnice 89 68685
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2359
Celkem KN 3033 8176424
Par. DKM 3033 8176424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 47
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 154
obč.z. sk.bneb 4
Celkem JED 4
LV 236
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.1999
S-SK GS 1:2880 1827 28.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 18:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.