k.ú.: 633852 - Dušejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587095 - Dušejov NUTS5 CZ0632587095
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 2113200
zahrada 133 75870
travní p. 162 929735
lesní poz ostat.komunikace 9 4667
lesní poz 70 1192120
vodní pl. nádrž přírodní 1 2675
vodní pl. nádrž umělá 3 4804
vodní pl. rybník 3 18264
vodní pl. tok přirozený 6 13238
vodní pl. tok umělý 3 8032
vodní pl. zamokřená pl. 2 9687
zast. pl. společný dvůr 4 2220
zast. pl. zbořeniště 2 240
zast. pl. 242 80595
ostat.pl. jiná plocha 91 64677
ostat.pl. manipulační pl. 28 70480
ostat.pl. neplodná půda 22 43409
ostat.pl. ostat.komunikace 92 115923
ostat.pl. pohřeb. 2 2917
ostat.pl. silnice 7 101976
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14296
ostat.pl. zeleň 2 3792
Celkem KN 991 4872817
Par. DKM 991 4872817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 77
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 12
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 27
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 235
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 274
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.06.2006 intravilán
DKM-KPÚ 17.09.2001 1:1000 17.09.2001 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 02.06.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 19:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.