k.ú.: 633879 - Dvorce u Bruntálu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597317 - Dvorce NUTS5 CZ0801597317
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 7598643
zahrada 340 175743
travní p. 225 3790602
lesní poz 142 2953620
vodní pl. nádrž umělá 5 45114
vodní pl. tok přirozený 21 76659
vodní pl. tok umělý 3 5495
vodní pl. zamokřená pl. 3 11038
zast. pl. společný dvůr 13 3274
zast. pl. zbořeniště 52 12016
zast. pl. 564 217626
ostat.pl. jiná plocha 207 389502
ostat.pl. manipulační pl. 59 65300
ostat.pl. neplodná půda 143 299488
ostat.pl. ostat.komunikace 211 302050
ostat.pl. pohřeb. 3 6299
ostat.pl. silnice 18 170607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 41683
ostat.pl. zeleň 7 20345
Celkem KN 2120 16185104
Par. KMD 2120 16185104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 26
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 273
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 109
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 555
LV 406
spoluvlastník 488

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.01.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 20.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 15:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.