k.ú.: 633895 - Dvorska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 1783525
zahrada 106 61091
travní p. 1 2299
vodní pl. nádrž umělá 2 6133
vodní pl. tok přirozený 3 13744
zast. pl. 151 55126
ostat.pl. jiná plocha 52 61834
ostat.pl. manipulační pl. 2 17009
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 71404
ostat.pl. ostat.komunikace 61 83021
ostat.pl. silnice 5 21432
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7545
ostat.pl. zeleň 30 49874
Celkem KN 720 2234037
Par. DKM 720 2234037
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 101
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 149
byt.z. byt 7
obč.z. byt 5
Celkem JED 12
LV 292
spoluvlastník 450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.03.2010 1:1000 25.03.2010 *)
DKM 1:1000 23.04.2008 na části
THM-V 1:2000 01.11.1975 25.03.2010
Ost. 1:1000 01.11.1975 23.04.2008 Reambulace
Ost. 1:2000 01.01.1948 23.04.2008 scelení
S-SK ŠS 1:2880 1825 23.04.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.