k.ú.: 633968 - Dvůr Králové nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 440 3396555
zahrada 3405 2296155
ovoc. sad 3 3261
travní p. mez, stráň 5 3843
travní p. 846 2850040
lesní poz 78 2971043
vodní pl. nádrž umělá 26 211910
vodní pl. rybník 2 18325
vodní pl. tok přirozený 32 245369
vodní pl. tok umělý 10 11353
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 3
vodní pl. zamokřená pl. 5 78286
zast. pl. společný dvůr 21 20705
zast. pl. zbořeniště 21 4857
zast. pl. 5246 1346696
ostat.pl. dráha 4 62679
ostat.pl. jiná plocha 871 828460
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 11 19087
ostat.pl. manipulační pl. 166 343538
ostat.pl. mez, stráň 4 1654
ostat.pl. neplodná půda 79 132683
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 47480
ostat.pl. ostat.komunikace 935 942568
ostat.pl. pohřeb. 5 66510
ostat.pl. silnice 133 254958
ostat.pl. skládka 1 894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 164599
ostat.pl. zeleň 177 325498
Celkem KN 12577 16649009
Par. DKM 12577 16649009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 20
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 296
č.p. doprava 1
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 35
č.p. obchod 17
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 80
č.p. rod.dům 2325
č.p. shromaž. 4
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 45
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 53
č.e. jiná st. 16
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 165
č.e. zem.stav 4
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 1238
bez čp/če jiná st. 360
bez čp/če obchod 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 85
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 41
bez čp/če tech.vyb 88
bez čp/če ubyt.zař 11
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 156
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 16
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 5140
byt.z. byt 2766
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 49
byt.z. rozest. 8
obč.z. byt 144
obč.z. dílna 6
obč.z. j.nebyt 16
Celkem JED 3018
LV 7315
spoluvlastník 13592

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2004
Ins. A 1:1000 01.10.1940 08.12.2004
S-SK GS 1:2880 1841 01.10.1940 část měř.1:2880 platná až do r.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 14:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.