k.ú.: 634077 - Zboží u Dvora Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 1602620
zahrada 107 101525
ovoc. sad 72 508832
travní p. 75 212183
lesní poz 89 590825
vodní pl. nádrž umělá 1 329
vodní pl. tok přirozený 25 16370
vodní pl. tok umělý 13 8894
vodní pl. zamokřená pl. 9 2855
zast. pl. zbořeniště 3 1486
zast. pl. 93 45849
ostat.pl. jiná plocha 41 18513
ostat.pl. manipulační pl. 36 24840
ostat.pl. neplodná půda 13 10863
ostat.pl. ostat.komunikace 72 63049
ostat.pl. silnice 19 40221
ostat.pl. zeleň 6 3303
Celkem KN 850 3252557
Par. KMD 850 3252557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 86
LV 124
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2015
DKM-KPÚ 09.12.2011 1:1000 23.01.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1841 12.06.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 01:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.