k.ú.: 634085 - Žireč Městys - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 487025
zahrada 89 66451
travní p. 98 504792
lesní poz 2 943
vodní pl. nádrž umělá 2 22837
vodní pl. tok přirozený 6 30193
vodní pl. tok umělý 3 5971
zast. pl. společný dvůr 3 1149
zast. pl. zbořeniště 2 279
zast. pl. 161 43823
ostat.pl. jiná plocha 30 16655
ostat.pl. manipulační pl. 26 25355
ostat.pl. neplodná půda 5 1078
ostat.pl. ostat.komunikace 48 29203
ostat.pl. silnice 7 17928
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 136254
ostat.pl. zeleň 4 18039
Celkem KN 552 1407975
Par. DKM 8 211159
Par. KMD 544 1196816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 41
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 148
byt.z. byt 22
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 11
Celkem JED 37
LV 174
spoluvlastník 253

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 29.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 21:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.