k.ú.: 634093 - Žirecká Podstráň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 669155
zahrada 221 221904
ovoc. sad 2 6390
travní p. 227 489250
lesní poz 7 37090
vodní pl. nádrž umělá 1 32
vodní pl. tok umělý 48 10556
zast. pl. společný dvůr 1 3543
zast. pl. zbořeniště 2 885
zast. pl. 172 75593
ostat.pl. dráha 3 73870
ostat.pl. jiná plocha 49 87049
ostat.pl. manipulační pl. 12 39692
ostat.pl. neplodná půda 15 18997
ostat.pl. ostat.komunikace 94 73326
ostat.pl. silnice 5 1969
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 72033
ostat.pl. zeleň 4 433
Celkem KN 988 1881767
GP 66 94824
Celkem ZE 66 94824
Par. KMD 988 1881767
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. rod.dům 33
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 169
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 217
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.03.2017
S-SK GS 1:2880 1841 13.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 14:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.