k.ú.: 634123 - Sylvárov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 483797
zahrada 158 164406
travní p. 67 228583
lesní poz 22 1077580
vodní pl. tok umělý 7 3242
vodní pl. zamokřená pl. 1 3816
zast. pl. zbořeniště 1 417
zast. pl. 141 43307
ostat.pl. dráha 16 124176
ostat.pl. jiná plocha 25 12527
ostat.pl. manipulační pl. 6 15679
ostat.pl. mez, stráň 2 962
ostat.pl. ostat.komunikace 56 53009
ostat.pl. pohřeb. 1 1509
ostat.pl. silnice 5 9572
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2544
ostat.pl. zeleň 1 3243
Celkem KN 557 2228369
Par. DKM 557 2228369
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 134
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 167
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2000
Ins. A 1:1000 01.01.1950 15.12.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 28.05.2022 06:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.