k.ú.: 634131 - Žireč Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 936792
zahrada 81 64257
travní p. 77 190160
lesní poz 31 154534
vodní pl. nádrž umělá 1 1732
vodní pl. tok přirozený 5 31356
vodní pl. tok umělý 1 745
vodní pl. zamokřená pl. 1 4653
zast. pl. 79 26259
ostat.pl. dráha 1 33275
ostat.pl. jiná plocha 17 36821
ostat.pl. manipulační pl. 28 38762
ostat.pl. neplodná půda 5 8240
ostat.pl. ostat.komunikace 38 19922
ostat.pl. pohřeb. 1 1967
ostat.pl. silnice 5 27333
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11395
ostat.pl. zeleň 1 5848
Celkem KN 589 1594051
Par. KMD 589 1594051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 79
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 113
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2015
S-SK GS 1:2880 1841 21.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 02:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.