k.ú.: 634158 - Velký Karlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 545325 - Velký Karlov NUTS5 CZ0647545325
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 11237232
zahrada 91 21988
travní p. 12 56912
lesní poz les(ne hospodář) 36 454275
lesní poz 36 755399
vodní pl. tok umělý 4 13353
zast. pl. 220 84079
ostat.pl. foto. elektrárna 2 1842
ostat.pl. jiná plocha 79 58657
ostat.pl. manipulační pl. 33 205211
ostat.pl. neplodná půda 4 1142
ostat.pl. ostat.komunikace 135 442120
ostat.pl. pohřeb. 1 4043
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11149
ostat.pl. zeleň 24 146359
Celkem KN 923 13493761
Par. DKM 923 13493761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 12
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 213
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 6
LV 238
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.06.2014 1:1000 25.06.2014 *)
DKM 1:1000 24.01.2011 intravilán+část extravilánu (mimo JPÚ)
DKM-KPÚ 20.05.2009 1:1000 20.05.2009 *) část k.ú. na podkladě JPÚ
Ins. A 1:2000 01.01.1956 24.01.2011 intravilán + část extravilánu
Ins. A 1:2000 01.01.1956 24.01.2011 část extravilánu (fotoplán na mapě dle IA)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 20:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.