k.ú.: 634174 - Dyje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593991 - Dyje NUTS5 CZ0647593991
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 512 2565292
vinice 97 350439
zahrada 417 222085
ovoc. sad 24 127820
travní p. 33 18735
lesní poz les(ne hospodář) 4 7676
lesní poz 36 201635
vodní pl. tok přirozený 3 149038
zast. pl. společný dvůr 1 273
zast. pl. zbořeniště 15 4471
zast. pl. 371 110174
ostat.pl. dráha 2 53304
ostat.pl. jiná plocha 217 323406
ostat.pl. manipulační pl. 42 83638
ostat.pl. neplodná půda 133 133944
ostat.pl. ostat.komunikace 164 184319
ostat.pl. pohřeb. 1 982
ostat.pl. silnice 9 46689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 9428
ostat.pl. zeleň 10 4052
Celkem KN 2103 4597400
Par. DKM 2103 4597400
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 18
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 31
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 365
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 521
spoluvlastník 660

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.01.2013 intravilán + zbyvájící část extravilanu (mimo JPÚ)
DKM-KPÚ 02.10.2006 1:1000 02.10.2006 *) extravilán (dle JPÚ)
THM-G 1:2000 01.01.1965 01.10.2006 extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1965 31.01.2013 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.05.2022 19:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.