k.ú.: 634182 - Dolní Dvorce u Telče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587109 - Dyjice NUTS5 CZ0632587109
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 355744
zahrada 11 19460
travní p. 12 104481
vodní pl. rybník 1 2308
vodní pl. tok přirozený 3 4889
zast. pl. 12 6441
ostat.pl. jiná plocha 18 16038
ostat.pl. neplodná půda 35 38858
ostat.pl. ostat.komunikace 11 4405
ostat.pl. silnice 5 23422
Celkem KN 126 576046
Par. KMD 126 576046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 12
LV 16
spoluvlastník 20

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
KM-D 1:2000 08.11.1999 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 20:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.