k.ú.: 634204 - Rozsíčky u Telče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587109 - Dyjice NUTS5 CZ0632587109
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1400274
zahrada 12 10475
travní p. 95 813146
lesní poz 74 6457850
vodní pl. nádrž umělá 1 93443
vodní pl. rybník 3 27268
vodní pl. tok přirozený 8 6870
zast. pl. 21 14168
ostat.pl. jiná plocha 20 75445
ostat.pl. manipulační pl. 5 8152
ostat.pl. neplodná půda 51 102811
ostat.pl. ostat.komunikace 48 122932
ostat.pl. silnice 2 6621
Celkem KN 423 9139455
Par. KMD 423 9139455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. les.hosp 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 21
LV 94
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2013
KM-D 1:2000 08.11.1999 28.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 10:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.