k.ú.: 634221 - Stranná u Telče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587109 - Dyjice NUTS5 CZ0632587109
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 265242
zahrada 10 14341
travní p. 44 383344
lesní poz 30 187907
vodní pl. tok přirozený 7 3199
zast. pl. zbořeniště 4 96
zast. pl. 14 6911
ostat.pl. jiná plocha 31 60366
ostat.pl. manipulační pl. 1 2133
ostat.pl. neplodná půda 34 38141
ostat.pl. ostat.komunikace 29 16038
ostat.pl. silnice 5 23696
Celkem KN 238 1001414
Par. KMD 238 1001414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 12
LV 26
spoluvlastník 41

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
KM-D 1:2000 08.11.1999 27.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 23:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.