k.ú.: 634301 - Dzbel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589497 - Dzbel NUTS5 CZ0713589497
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 2703798
zahrada 232 112447
ovoc. sad 6 17858
travní p. 241 679909
lesní poz plantáž dřevin 2 1705791
lesní poz 180 1686099
vodní pl. nádrž umělá 3 7040
vodní pl. rybník 3 14289
vodní pl. tok přirozený 16 6022
zast. pl. společný dvůr 1 266
zast. pl. zbořeniště 8 3266
zast. pl. 205 63379
ostat.pl. dráha 2 61575
ostat.pl. jiná plocha 96 78593
ostat.pl. manipulační pl. 19 36435
ostat.pl. neplodná půda 35 32305
ostat.pl. ostat.komunikace 202 174419
ostat.pl. silnice 15 41558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21241
Celkem KN 1583 7446290
Par. KMD 1583 7446290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 113
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 189
LV 196
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2017
KM-D 1:2000 24.03.2003 08.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 24.03.2003 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.