k.ú.: 634336 - Džbánov u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580210 - Džbánov NUTS5 CZ0534580210
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1031 4371217
zahrada 247 171887
travní p. 330 428910
lesní poz 68 1252523
vodní pl. tok přirozený 55 6460
vodní pl. tok umělý 106 13994
zast. pl. zbořeniště 13 3333
zast. pl. 223 84316
ostat.pl. dráha 11 25037
ostat.pl. jiná plocha 95 47670
ostat.pl. manipulační pl. 15 14822
ostat.pl. ostat.komunikace 174 162369
ostat.pl. zeleň 3 7515
Celkem KN 2371 6590053
Par. KMD 2371 6590053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 91
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 202
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 340
spoluvlastník 627

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 30.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 18:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.