k.ú.: 634395 - Blahousty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560855 - Erpužice NUTS5 CZ0327560855
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 799201
zahrada 30 18304
ovoc. sad 1 26865
travní p. 73 584306
lesní poz les s budovou 19 741
lesní poz 44 814883
vodní pl. nádrž umělá 2 301186
vodní pl. tok přirozený 1 8814
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 62
zast. pl. 155 22074
ostat.pl. dráha 1 20509
ostat.pl. jiná plocha 63 57371
ostat.pl. manipulační pl. 2 418
ostat.pl. neplodná půda 49 30369
ostat.pl. ostat.komunikace 33 54019
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 7273
ostat.pl. zeleň 28 6938
Celkem KN 576 2753333
Par. KMD 576 2753333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 145
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 164
LV 179
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 14:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.