k.ú.: 634433 - Eš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561754 - Eš NUTS5 CZ0633561754
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 1797526
zahrada 46 34536
travní p. 234 327989
lesní poz ostat.komunikace 2 1838
lesní poz 92 1639437
vodní pl. rybník 6 26123
vodní pl. tok přirozený 16 16932
vodní pl. tok umělý 18 1090
zast. pl. společný dvůr 3 579
zast. pl. zbořeniště 2 321
zast. pl. 85 28261
ostat.pl. dráha 6 4389
ostat.pl. jiná plocha 81 38759
ostat.pl. manipulační pl. 40 38598
ostat.pl. neplodná půda 11 7526
ostat.pl. ostat.komunikace 103 70097
ostat.pl. silnice 17 17313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 14022
Celkem KN 1245 4065336
Par. KMD 1245 4065336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 80
LV 85
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK GS 1:2880 1829 08.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 06:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.