k.ú.: 634441 - Evaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564834 - Evaň NUTS5 CZ0423564834
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42081 - Libochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 528 4303427
zahrada 219 128011
ovoc. sad 9 53550
travní p. 138 183318
lesní poz 20 112988
vodní pl. nádrž přírodní 1 894
vodní pl. nádrž umělá 1 417
vodní pl. rybník 3 521
vodní pl. tok přirozený 5 4441
zast. pl. společný dvůr 18 23703
zast. pl. zbořeniště 14 3597
zast. pl. 193 80799
ostat.pl. jiná plocha 11 17147
ostat.pl. manipulační pl. 19 23780
ostat.pl. neplodná půda 21 27797
ostat.pl. ostat.komunikace 56 75554
ostat.pl. pohřeb. 1 3535
ostat.pl. silnice 6 52621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7901
ostat.pl. zeleň 1 51
Celkem KN 1270 5104052
Par. DKM 719 4755372
Par. KMD 551 348680
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 185
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 248
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2014
KMD 1:1000 01.12.2014
FÚO 1:5000 01.01.1980 01.12.2014 extravilán 1:5000,intravilán 1:2880
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 22:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.