k.ú.: 634492 - Fojtov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555380 - Nejdek NUTS5 CZ0412555380
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 114360
zahrada 52 32610
travní p. 247 1417918
lesní poz les(ne hospodář) 42 1254381
lesní poz 1 218
vodní pl. nádrž umělá 3 3298
vodní pl. tok umělý 2 5259
vodní pl. zamokřená pl. 1 452
zast. pl. společný dvůr 6 2715
zast. pl. zbořeniště 4 1661
zast. pl. 146 44175
ostat.pl. jiná plocha 43 39481
ostat.pl. manipulační pl. 8 4576
ostat.pl. neplodná půda 59 132005
ostat.pl. ostat.komunikace 44 59225
ostat.pl. silnice 4 52428
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2589
ostat.pl. zeleň 20 11626
Celkem KN 703 3178977
Par. DKM 703 3178977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 23
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 24
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 137
LV 154
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.08.2000
ZMVM 1:2000 01.01.1990 02.08.2000
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 21:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.