k.ú.: 634522 - Pozorka u Nejdku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555380 - Nejdek NUTS5 CZ0412555380
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 255441
zahrada 94 66527
travní p. 171 483130
lesní poz les(ne hospodář) 38 861217
lesní poz 2 3040
vodní pl. nádrž umělá 1 14914
vodní pl. tok umělý 6 2523
zast. pl. zbořeniště 6 2557
zast. pl. 163 29773
ostat.pl. jiná plocha 27 16039
ostat.pl. manipulační pl. 20 21140
ostat.pl. neplodná půda 34 34108
ostat.pl. ostat.komunikace 25 34407
ostat.pl. silnice 5 25405
ostat.pl. zeleň 2 986
Celkem KN 621 1851207
Par. DKM 621 1851207
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 63
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
rozestav. 3
Celkem BUD 155
LV 161
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.03.2000 DKM na podkladě ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 05.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 10:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.