k.ú.: 634581 - Francova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542644 - Francova Lhota NUTS5 CZ0723542644
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1443 3306155
zahrada 387 188011
ovoc. sad 8 28186
travní p. mez, stráň 5 13257
travní p. 1742 3715130
lesní poz 787 7269437
vodní pl. tok přirozený 27 66182
zast. pl. společný dvůr 1 761
zast. pl. zbořeniště 70 6841
zast. pl. 800 163155
ostat.pl. jiná plocha 314 90804
ostat.pl. manipulační pl. 45 30846
ostat.pl. neplodná půda 435 506702
ostat.pl. ostat.komunikace 445 354793
ostat.pl. pohřeb. 3 11165
ostat.pl. silnice 99 33566
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13779
ostat.pl. zeleň 26 8714
Celkem KN 6642 15807484
Par. KMD 6642 15807484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 162
č.p. byt.dům 14
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 292
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 167
Celkem BUD 782
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 15
obč.z. byt 11
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 70
LV 1154
spoluvlastník 2492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 17:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.