k.ú.: 634620 - Oldřichov nad Ploučnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545899 - Františkov nad Ploučnicí NUTS5 CZ0421545899
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 301776
zahrada 119 115000
travní p. 135 468388
lesní poz 41 899559
vodní pl. tok přirozený 17 71670
zast. pl. společný dvůr 1 616
zast. pl. zbořeniště 17 4044
zast. pl. 100 31308
ostat.pl. dráha 8 50368
ostat.pl. jiná plocha 16 39592
ostat.pl. manipulační pl. 30 24121
ostat.pl. neplodná půda 100 99173
ostat.pl. ostat.komunikace 83 56726
ostat.pl. pohřeb. 1 2304
ostat.pl. silnice 5 24650
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8358
ostat.pl. zeleň 1 1783
Celkem KN 697 2199436
Par. DKM 697 2199436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 99
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 134
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 14.05.1999 1.11.1981
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.05.2022 10:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.