k.ú.: 634638 - Jedličná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554529 - Františkovy Lázně NUTS5 CZ0411554529
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 1486
travní p. 20 526805
lesní poz 12 230239
vodní pl. nádrž umělá 1 2144
vodní pl. rybník 6 93438
vodní pl. tok přirozený 1 617
vodní pl. tok umělý 5 4268
vodní pl. zamokřená pl. 5 23454
zast. pl. zbořeniště 4 2400
zast. pl. 9 4130
ostat.pl. jiná plocha 5 7047
ostat.pl. manipulační pl. 2 14610
ostat.pl. neplodná půda 12 45624
ostat.pl. ostat.komunikace 5 9286
ostat.pl. silnice 1 9531
Celkem KN 89 975079
Par. DKM 89 975079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 9
LV 18
spoluvlastník 26

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.03.2001
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 20:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.