k.ú.: 634646 - Františkovy Lázně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554529 - Františkovy Lázně NUTS5 CZ0411554529
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 1530317
zahrada 384 168050
ovoc. sad 8 16545
travní p. 198 521482
lesní poz 55 889293
vodní pl. nádrž přírodní 1 14678
vodní pl. nádrž umělá 4 15711
vodní pl. rybník 13 835407
vodní pl. tok přirozený 12 75451
vodní pl. tok umělý 14 20915
vodní pl. zamokřená pl. 13 10110
zast. pl. společný dvůr 99 13353
zast. pl. zbořeniště 19 1718
zast. pl. 1047 310650
ostat.pl. dráha 5 82584
ostat.pl. jiná plocha 191 343944
ostat.pl. manipulační pl. 91 108445
ostat.pl. neplodná půda 39 62723
ostat.pl. ostat.komunikace 235 287475
ostat.pl. silnice 20 128675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8183
ostat.pl. zeleň 208 805634
Celkem KN 2745 6251343
Par. DKM 2745 6251343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 123
č.p. byt.dům 133
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 56
č.p. rod.dům 236
č.p. ubyt.zař 24
č.p. víceúčel 7
č.p. zem.stav 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 33
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 274
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1033
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1059
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 54
byt.z. rozest. 9
obč.z. byt 40
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 1188
LV 1904
spoluvlastník 3459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.11.2008 celé k.ú.
ZMVM 1:1000 01.10.1988 14.11.2008 měřítko i 1:2000
THM-V 1:2000 01.01.1973 14.11.2008
S-SK GS 1:2880 1841 01.10.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 05:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.