k.ú.: 634654 - Horní Lomany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554529 - Františkovy Lázně NUTS5 CZ0411554529
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1875995
zahrada 402 188555
travní p. 270 823483
lesní poz 27 111975
vodní pl. nádrž umělá 3 7199
vodní pl. rybník 6 127566
vodní pl. tok přirozený 5 712
vodní pl. tok umělý 9 12998
vodní pl. zamokřená pl. 4 22242
zast. pl. společný dvůr 31 4798
zast. pl. zbořeniště 17 5594
zast. pl. 688 109313
ostat.pl. dráha 10 93013
ostat.pl. jiná plocha 142 115375
ostat.pl. manipulační pl. 10 47939
ostat.pl. neplodná půda 28 59649
ostat.pl. ostat.komunikace 117 106514
ostat.pl. pohřeb. 5 26210
ostat.pl. silnice 14 100473
ostat.pl. zeleň 37 20300
Celkem KN 1958 3859903
Par. DKM 1958 3859903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 242
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 266
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 5
Celkem BUD 684
byt.z. byt 27
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 14
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 51
LV 757
spoluvlastník 1059

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2006 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 27.11.2006 měřítko i 1:1000
THM-V 1:1000 01.04.1961 27.11.2006 měřítko i 1:2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 13:45

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.