k.ú.: 634689 - Slatina u Františkových Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554529 - Františkovy Lázně NUTS5 CZ0411554529
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 939683
zahrada 140 61215
ovoc. sad 49 18989
travní p. 76 541011
lesní poz 45 525585
vodní pl. nádrž umělá 2 9560
vodní pl. rybník 2 4728
vodní pl. tok přirozený 7 5373
vodní pl. tok umělý 2 3687
vodní pl. zamokřená pl. 3 13449
zast. pl. společný dvůr 6 661
zast. pl. zbořeniště 1 1973
zast. pl. 248 74145
ostat.pl. jiná plocha 91 113354
ostat.pl. manipulační pl. 3 16542
ostat.pl. neplodná půda 14 7810
ostat.pl. ostat.komunikace 122 67272
ostat.pl. silnice 18 52765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 47000
ostat.pl. zeleň 39 123934
Celkem KN 969 2628736
Par. DKM 969 2628736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 244
byt.z. byt 26
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 36
LV 281
spoluvlastník 454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.07.2010
THM-V 1:1000 01.01.1973 08.07.2010 i měřítko 1:2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 13:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.