k.ú.: 634808 - Fryčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598135 - Fryčovice NUTS5 CZ0802598135
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 1958
orná půda 1382 8626016
zahrada 892 724374
ovoc. sad 2 13101
travní p. 843 2503432
lesní poz 515 2907366
vodní pl. mez, stráň 2 447
vodní pl. nádrž přírodní 3 1394
vodní pl. nádrž umělá 2 9986
vodní pl. rybník 1 460
vodní pl. tok přirozený 263 244212
vodní pl. tok umělý 8 3522
vodní pl. zamokřená pl. 10 18263
zast. pl. společný dvůr 1 1403
zast. pl. zbořeniště 26 5558
zast. pl. 1045 364143
ostat.pl. jiná plocha 290 168496
ostat.pl. manipulační pl. 87 125199
ostat.pl. neplodná půda 173 125904
ostat.pl. ostat.komunikace 569 317891
ostat.pl. pohřeb. 1 5170
ostat.pl. silnice 50 240514
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 30260
ostat.pl. zeleň 5 10710
Celkem KN 6179 16449779
Par. DKM 6159 16314100
Par. KMD 20 135679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 385
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 17
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 342
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.used 25
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 57
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 1020
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 8
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 35
LV 1178
spoluvlastník 1626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.07.2017
KMD 1:1000 14.12.2015
THM-G 1:2000 01.10.1973 18.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.10.1973 reprodukce otisku mapy z r. 1879


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 18.05.2022 18:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.