k.ú.: 634956 - Frýdek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598003 - Frýdek-Místek NUTS5 CZ0802598003
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 1138869
zahrada skleník-pařeniš. 5 999
zahrada 2618 1678139
ovoc. sad 6 11430
travní p. mez, stráň 2 563
travní p. 354 478859
lesní poz les(ne hospodář) 24 1619428
lesní poz 44 207566
vodní pl. nádrž umělá 9 32858
vodní pl. rybník 1 597
vodní pl. tok přirozený 22 162782
vodní pl. tok umělý 7 15093
vodní pl. zamokřená pl. 21 9575
zast. pl. společný dvůr 117 23336
zast. pl. zbořeniště 9 2099
zast. pl. 4583 1221179
ostat.pl. dráha 24 208296
ostat.pl. jiná plocha 1235 532101
ostat.pl. manipulační pl. 135 544350
ostat.pl. mez, stráň 1 509
ostat.pl. neplodná půda 63 52974
ostat.pl. ost.dopravní pl. 19 11684
ostat.pl. ostat.komunikace 1389 957047
ostat.pl. pohřeb. 7 72071
ostat.pl. silnice 126 215594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 126 203721
ostat.pl. zeleň 1690 1231823
Celkem KN 13076 10633542
Par. DKM 13076 10633542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 19
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 703
č.p. doprava 8
č.p. garáž 7
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 210
č.p. rod.dům 1551
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 41
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 24
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 52
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 971
bez čp/če jiná st. 338
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 84
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 34
bez čp/če tech.vyb 169
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 141
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 8
Celkem BUD 4488
byt.z. byt 8962
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 472
byt.z. j.nebyt 100
obč.z. byt 283
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 43
Celkem JED 9868
LV 12449
spoluvlastník 25418

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2006
Ins. A 1:2000 31.12.1949 29.09.2006 reambulace v r. 1975, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1949 reprodukce otisku mapy z r. 1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 20.05.2022 20:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.