k.ú.: 635197 - Frýdnava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568651 - Habry NUTS5 CZ0631568651
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 821 3111494
zahrada 122 64947
travní p. 274 408738
lesní poz 164 1823103
vodní pl. nádrž umělá 4 21574
vodní pl. tok přirozený 1 1047
vodní pl. tok umělý 44 9957
zast. pl. zbořeniště 2 1964
zast. pl. 98 53890
ostat.pl. jiná plocha 10 2467
ostat.pl. manipulační pl. 21 12993
ostat.pl. neplodná půda 20 6028
ostat.pl. ostat.komunikace 67 66162
ostat.pl. silnice 64 111132
Celkem KN 1712 5695496
Par. KMD 1712 5695496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 25
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 91
LV 171
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2017
S-SK GS 1:2880 1838 19.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 20:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.