k.ú.: 635201 - Frýdštejn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563579 - Frýdštejn NUTS5 CZ0512563579
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 1538843
zahrada skleník-pařeniš. 1 144
zahrada 476 515217
ovoc. sad 5 11462
travní p. 697 1595320
lesní poz les(ne hospodář) 15 1081101
lesní poz 517 1705836
vodní pl. nádrž umělá 2 692
vodní pl. zamokřená pl. 1 813
zast. pl. zbořeniště 17 1999
zast. pl. 490 91256
ostat.pl. jiná plocha 48 74383
ostat.pl. manipulační pl. 62 66597
ostat.pl. neplodná půda 100 97235
ostat.pl. ostat.komunikace 172 189444
ostat.pl. plantáž dřevin 3 3504
ostat.pl. pohřeb. 3 4303
ostat.pl. silnice 17 112058
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11913
ostat.pl. zeleň 4 5332
Celkem KN 2827 7107452
Par. DKM 727 3362278
Par. KMD 2100 3745174
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 152
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 8
č.e. jiná st. 8
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 75
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 474
LV 527
spoluvlastník 705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
DKM-KPÚ 15.08.2009 1:1000 06.11.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1843 15.12.2016 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.