k.ú.: 635260 - Frymburk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545481 - Frymburk NUTS5 CZ0312545481
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31032 - Horní Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 180627
zahrada 227 117049
ovoc. sad 2 6436
travní p. mez, stráň 1 777
travní p. 1523 15424643
lesní poz les s budovou 21 823
lesní poz ostat.komunikace 2 5306
lesní poz 446 19430800
vodní pl. nádrž přírodní 10 197451
vodní pl. nádrž umělá 29 16106898
vodní pl. rybník 2 10459
vodní pl. tok přirozený 52 106722
vodní pl. tok umělý 6 3995
vodní pl. vod.pl.s budovou 10 169
vodní pl. zamokřená pl. 17 77519
zast. pl. zbořeniště 24 11479
zast. pl. 1800 216020
ostat.pl. jiná plocha 780 815286
ostat.pl. manipulační pl. 255 277346
ostat.pl. neplodná půda 286 647112
ostat.pl. ostat.komunikace 362 555146
ostat.pl. pohřeb. 1 7599
ostat.pl. silnice 30 292598
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1008 403885
ostat.pl. zeleň 31 14086
Celkem KN 6949 54910231
Par. DKM 6603 42362029
Par. KMD 346 12548202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 175
č.p. byt.dům 22
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 227
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 713
č.e. ubyt.zař 50
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 123
bez čp/če jiná st. 214
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 73
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 7
vod.dílo plav.úč. 2
Celkem BUD 1755
byt.z. byt 122
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 105
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 59
obč.z. j.nebyt 44
Celkem JED 335
LV 2032
spoluvlastník 2849

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.11.2020 1:1000 12.11.2020 *)
DKM 1:1000 30.09.2015
KMD 1:1000 30.09.2015
DKM-KPÚ 24.06.2013 1:1000 24.06.2013 *)
THM-V 1:2000 01.08.1966 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1826 12.11.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 16.05.2022 13:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.