k.ú.: 635294 - Frydava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545716 - Přední Výtoň NUTS5 CZ0312545716
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31033 - Vyšší Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 13630
zahrada 5 2276
travní p. 40 197888
lesní poz 8 429027
zast. pl. 38 6290
ostat.pl. jiná plocha 12 8254
ostat.pl. manipulační pl. 5 3372
ostat.pl. neplodná půda 20 43943
ostat.pl. ostat.komunikace 16 20189
ostat.pl. silnice 3 29061
Celkem KN 159 753930
Par. KMD 159 753930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 35
LV 44
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
S-SK GS 1:2880 1826 07.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 24.05.2022 14:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.