k.ú.: 635316 - Jasánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545716 - Přední Výtoň NUTS5 CZ0312545716
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31033 - Vyšší Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 62 2807616
lesní poz 131 15171364
vodní pl. tok přirozený 11 9853
vodní pl. tok umělý 14 47963
vodní pl. zamokřená pl. 3 5125
zast. pl. zbořeniště 2 1137
zast. pl. 2 1023
ostat.pl. manipulační pl. 1 519
ostat.pl. neplodná půda 144 1728491
ostat.pl. ostat.komunikace 31 144897
ostat.pl. silnice 6 45916
Celkem KN 407 19963904
Par. DKM 228 4958080
Par. KMD 179 15005824
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 2
LV 18
spoluvlastník 23

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.11.2017 1:1000 29.11.2017 *)
KMD 1:1000 27.06.2017
S-SK GS 1:2880 1826 29.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 16:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.