k.ú.: 635324 - Fryšava pod Žákovou horou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595578 - Fryšava pod Žákovou horou NUTS5 CZ0635595578
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 1836559
zahrada 221 129363
travní p. 409 1815302
lesní poz les s budovou 2 43
lesní poz ostat.komunikace 2 11780
lesní poz 89 7850368
vodní pl. rybník 7 327571
vodní pl. tok přirozený 34 18666
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 136
vodní pl. zamokřená pl. 2 6244
zast. pl. společný dvůr 1 252
zast. pl. zbořeniště 8 1511
zast. pl. 338 85081
ostat.pl. jiná plocha 230 140836
ostat.pl. manipulační pl. 25 44320
ostat.pl. neplodná půda 3 1867
ostat.pl. ostat.komunikace 150 157790
ostat.pl. pohřeb. 1 1955
ostat.pl. silnice 6 39163
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 32101
ostat.pl. zeleň 11 37533
Celkem KN 1785 12538441
Par. DKM 3 142
Par. KMD 1782 12538299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 172
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 326
LV 305
spoluvlastník 403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 17.05.2022 00:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.